สำนักงานใหญ่

LINE ID: @msquare (มี @ ด้วยค่ะ)

Tel: 061-694-9249 (Head Office)

     061-632-4515 

บริษัท บี.พี.(บุญนำพา)รุ่งเรือง จำกัด
9/1 หมู่ 5 ซ.บรมราชชนนี 74/1 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

QR_lineat_msquare.jpg

ติดต่อเจ้าหน้าที่
เทปยางกันซึม

วิธีการติดตั้ง เทปยางกันซึม

      ในการติดตั้งเทปยางกันซึม ให้ติดเทปยางกันซึมที่บริเวณแผ่นหลังคาก่อน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่จะต้องติดกับแผ่นหลังคา และส่วนที่ต้องติดกับผนัง
หมายเหตุ: ก่อนติดตั้งเทปยางกันซึม ควรทำความสะอาดผนัง และหลังคาให้ปราศจากฝุ่น เพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้น ควรใช้ "ลูกกลิ้งยาง" ช่วยกดรีดยางกันซึมเมื่อทำการติดตั้ง

1. ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ต้องการติด เทปยางกันซึม Msquare ให้ปราศจากฝุ่น

ทาปเทปยางตามลอนหลังคา >

2. ลอกฟิลม์ด้านหลัง(ด้านสีเทา) และติดตั้งบริเวณที่เป็นรอยต่อ หรือรอยแตกร้าว กดเทปยางกันซึมตามลอนแผ่นหลังตาให้แน่น ด้วยผ้าแห้ง หรือลูกกลิ้งยาง เพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศ

กดแผ่นเทปยางกันซึมตามลอนแผ่นหลังคาให้สนิท >

3. ใช้มีดคัตเตอร์กรีดขอบยางด้านบน เพื่อให้สามารถรีดยางให้ติดกับตัวแผ่นได้ดีขึ้น และลดรอยย่นของแผ่นยาง (ไม่ควรกรีดลึกเกินความสูงของลอนหลังคา)

รีดเทปยางกันซึมตามแผ่นหลังคาด้วยลูกกลิ้งยาง >

4. ติดยางกันซึมส่วนที่ 2 ทับลงบนแผ่นแรก(ปิดทับรอยกรีดทั้งหมด) เพื่อป้องกันน้ำไหลซึมเข้าไปตามรอยกรีด แล้วรีดแผ่นยางกันซึมด้วยลูกกลิ้งยาง

ใช้ซิลิโคนยาบริเวณขอบเทปยางกันซึม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน >

1. ในการติดตั้งเทปยางกันซึม ควรศึกษาขั้นตอนการติดตั้ง และปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลาดสินค้า
2. ควรสวมถุงมือในระหว่างทำการติดตั้ง
3.สำหรับพื้นผิวที่มีความหยาบ เช่นไม้, ซีเมนต์บอร์ด, อิฐ ฯลฯ ควรทารองพื้นด้วยสีรองพื้นบิทูมัส

  (Bituminous Primer) ทิ้งไว้ให้แห้ง และติดด้วย "เทปยางกันซึม Msquare" เพื่อให้การยึดเกาะที่ดีขึ้น
4. ในกรณีที่มีการซ้อนทับของ เทปยางกันซึม จะต้องมีเนื้อที่บริเวณที่ซ้อนทับอย่างน้อย 25 มม.

คำแนะนำ

ดาวน์โหลด

เทปยางกันซึม Msquare |วิธีติดเทปยางกันซึม กับแผ่นหลังคาดีไลท์ กันน้ำรั่วซึมรอยต่อ [EP.1]
เทปยางกันซึม Msquare |วิธีติดเทปยางกันซึม กับแผ่นหลังคาไวนิล กันน้ำรั่วซึมรอยต่อ [EP.2]
เทปยางกันซึม Msquare |วิธีติดเทปยางกันซึม กับแผ่นหลังคาเมทัลชีท กันน้ำรั่วซึมรอยต่อ [EP.3]

ตัวอย่าง ขั้นตอนการเริ่มติดตั้งเทปยางกันซึม สำหรับจั่วหลังคาบ้าน หรือบริเวณสันตะเข่ หลังคา

1. ตรวจเช็คสภาพหลังคาดดยรอบ

    หาบริเวณที่แผ่นหลังคาเกิดความ 

    เสียหาย(ตัวอย่างงานกันซึมสันหลังคา)

2. เปิดสันครอบหลังคาออก

3. ตรวจสอบบริเวรที่คิดว่าอาจเป็น

    สาเหตุของการรั่วซึม

4. นำเทปยางกันซึมมาทาบเพื่อวัด

    ขนาด ก่อนติดว่าสามารถปิดทับ

    รอยต่อได้พอดีรึเปล่า

5. ติดยางกันซึมกดแผ่นเทปยางให้ 

    แนบสนิดกับลอนหลังคา อาจใช้ผ้า

    แห้งในการรีดแผ่นยาง หรือลูก

    กลิ้งยางตามความถนัด แล้วนำสัน

    ครอบกลับมาใส่ ยึดน็อตกลับที่เดิม